Có 9 kết quả :

Hướng đến 2.500 ý tưởng khởi nghiệp trong chiến dịch tình nguyện hè

Hướng đến 2.500 ý tưởng khởi nghiệp trong chiến dịch tình nguyện hè

TPO - Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021, tuổi trẻ tỉnh Hà Nam đặt ra 12 mục tiêu cụ thể, trong đó mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID - 19, trồng 12.000 cây xanh; sửa chữa hoặc làm mới 5 km đường giao thông nông thôn, kêu gọi thanh niên đề xuất 2.500 ý tưởng, sáng kiến khởi nghiệp.