Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

TP - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, hôm nay (30/5), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa từ ngày 30/5 đến ngày 2/6.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ thăm chính thức Trung quốc

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ thăm chính thức Trung quốc

Ngày 23/5/2008, Ban Đối ngoại Trung ương ra thông báo cho biết: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30/5 đến ngày 2/6/2008.