Nhiều bộ sách giáo khoa sẽ loạn

Nhiều bộ sách giáo khoa sẽ loạn

TP - Là một giảng viên đại học, 37 năm giảng dạy ở một số trường ĐHSP và thỉnh giảng tại một số trường ĐH khác, tôi thật sự ngạc nhiên về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục sẽ được trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới: Trên cơ sở một chương trình giáo dục phổ thông, sẽ có nhiều bộ SGK.
20 năm tới, chỉ nên có một bộ SGK

20 năm tới, chỉ nên có một bộ SGK

TP - Nhiều bộ sách giáo khoa tốt, giáo viên chứ không phải học sinh, lại càng không phải các vị giám đốc sở GD & ĐT, tự do lựa chọn - là ước mơ đẹp, nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến lâu đời đã thực hiện được.
Xung quanh đề xuất sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa

Xung quanh đề xuất sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa

Khi có nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) sẽ có sự thi đua giữa các tập thể tác giả viết SGK, không ngừng hoàn thiện SGK để chất lượng được nâng lên; tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh (HS) được quyền lựa chọn bộ SGK phù hợp với điều kiện và khả năng tiếp thu của mình.