Lady Gaga lại có thông điệp mới

Lady Gaga: Ủng hộ lính Mỹ đồng tính

TP - Ca sỹ kêu gọi người hâm mộ phản đối Luật “Đừng hỏi, đừng tự khai”- bắt buộc lính Mỹ đồng tính không được thể hiện giới tính. Trước đó, Tổng thống Obama hứa hẹn bãi bỏ chính sách này.