2.000 lao động Trung Quốc sẽ vào làm việc tại Đắk Nông

2.000 lao động Trung Quốc sẽ vào làm việc tại Đắk Nông

Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ - Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV) đang hoàn thiện bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác bô-xít, luyện alumin tại Nhân Cơ (Đắk RLấp) để trình UBND tỉnh Đắk Nông xem xét phê duyệt trong tháng 4 này.
Bauxite Tây Nguyên-Những điều mắt thấy

Bauxite Tây Nguyên-Những điều mắt thấy

TP - PV Tiền Phong có mặt tại Tây Nguyên ngay trước thềm cuộc hội thảo khoa học quốc gia về tác động môi trường kinh tế, xã hội trong khai thác sản xuất alumin - nhôm của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).