Ôn tập môn địa lí: Đất nước nhiều đồi núi

Ôn tập môn địa lí: Đất nước nhiều đồi núi

TPO - Chuyên đề giúp học sinh nắm vững các đặc điểm nổi bật của cấu trúc địa hình Việt Nam, nhấn mạnh phần lớn nước ta là đồi núi, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp; đặc điểm của địa hình đồng bằng và so sánh sự khác nhau giữa các vùng.