Đoàn kết để thoát nghèo

Đoàn kết để thoát nghèo
TP - Trong 2 ngày (16 và 17/10) tại thành phố Kon Tum đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II, năm 2014, với chủ đề “Các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum phát huy sức mạnh đoàn kết phấn đấu thoát nghèo bền vững, xây dựng tỉnh ngày càng ổn định và phát triển”.

Dự Đại hội có lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, cùng 249 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho trên 260 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.

Kon Tum là tỉnh nằm ở cực Bắc Tây Nguyên, trên 54% dân số là đồng bào các DTTS, với trên 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có 6 dân tộc tại chỗ, gồm: Xê Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ - Triêng, Brâu và Rơ Măm.

Đến nay diện mạo vùng đồng bào DTTS của tỉnh đã khởi sắc đáng kể. Hệ thống giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… đã được xây dựng, mở rộng đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Hàng nghìn hộ nghèo đồng DTTS được Nhà nước hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 11,45 triệu đồng năm 2009 lên 25,75 triệu đồng năm 2013.

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư gửi đến Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQVN, các cấp chính quyền, toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh những quyết tâm của đồng bào các DTTS tỉnh Kon Tum.

MỚI - NÓNG