Có 430 kết quả :

Đất tái định cư có được phép chuyển nhượng?

Đất tái định cư có được phép chuyển nhượng?

TPO - Về bản chất, đất tái định cư cũng là đất ở, do đó người được bồi thường đất tái định cư cũng có những quyền sử dụng đất tương tự với đất ở thông thường nhưng cần phải đáp ứng một số điều kiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.
Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn vi thủ tục để nhận gói hỗ trợ.

Đề nghị nới điều kiện, sẽ xét duyệt nhận gói hỗ trợ cho các hướng dẫn viên du lịch?

TPO - Thiếu điều kiện như thẻ hành nghề hoặc hợp đồng lao động, các hướng dẫn viên thất nghiệp khó đáp ứng đủ điều kiện để được hỗ trợ. Giải pháp các Sở Du lịch địa phương kiến nghị đó là nới điều kiện thông qua thẩm định xét duyệt hồ sơ để các hướng dẫn viên thất nghiệp có thể nhận được tiền từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Điều kiện DN được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất?

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kinh doanh khó khăn, công ty của bà Ngọc Phụng (TP.HCM, hoạt động theo các sự kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại các trường học) tạm ngưng hoạt động. Do không thể bố trí việc làm cho nhân viên nên cho đã cho nhân viên ở nhà phòng dịch từ giữa tháng 3/2020. Bà Ngọc Phụng đề nghị được hướng dẫn thủ tục để được tạm dừng đóng tiền vào quỹ hưu trí, tử tuất.