Điều kiện để công nhân lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người lao động đang thuê nhà, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến 30/6/2022 có hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên, bắt đầu thực hiện hợp đồng trước ngày 1/4/2022 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM vừa có hướng dẫn triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn sẽ được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện.

Cụ thể: Công nhân lao động ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến 30/6/2022. Bên cạnh đó, người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022.

Ngoài ra, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Điều kiện để công nhân lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà tại TPHCM ảnh 1

Công nhân lao động tại TPHCM sinh sống trong các khu nhà trọ không đảm bảo các điều kiện sinh hoạt

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà là 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng; phương thức chi trả hàng tháng.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Về chính sách hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động gồm người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn TPHCM được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện.

Cụ thể: Người lao động ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 30/6/2022, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 30/6/2022 (trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó).

Ngoài ra, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ trong trường hợp này là 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng; chi trả hàng tháng.

Hồ sơ đề nghị gồm: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

MỚI - NÓNG