Điều động, phê chuẩn, bổ nhiệm các nhân sự ở Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết cho các cán bộ.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết cho các cán bộ.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Các Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/12/2021.

Cụ thể, Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết điều động, phê chuẩn bà Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Khởi, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trợ lý ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, phê chuẩn bà Trần Thị Hồng An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết phê chuẩn ông Nguyễn Văn An, Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết, phê chuẩn ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ra Nghị quyết phê chuẩn ông Tráng A Dương, Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.

MỚI - NÓNG