Đề xuất gia hạn hơn 100.000 tỷ đồng tiền thuế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Bộ Tài chính vừa đề xuất giải pháp gia hạn hơn 100.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất trong năm 2023.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 1 đến tháng 5/2023 và quý 1/2023, gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2023 và quý 2/2023. Thời gian gia hạn tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Tổng tiền thuế gia hạn 64.000 - 65.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 1, quý 2 với thời hạn 3 tháng. Ước tính, số thuế thu nhập doanh nghiệp gia hạn khoảng 42.000 - 43.000 tỷ đồng.

Đề xuất gia hạn hơn 100.000 tỷ đồng tiền thuế ảnh 1

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn hơn 100.000 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh minh hoạ

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân. Thời gian gia hạn 6 tháng kể từ ngày 31/5 đến ngày 30/11/2023. Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đánh giá, chính sách gia hạn các loại thuế không ảnh hưởng tới thu ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng thời góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn năm 2023, duy trì sản xuất kinh doanh.

Trước đó, để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, năm 2022, Bộ Tài chính đề xuất chính sách miễn giảm thuế lớn nhất trong lịch sử. Gần đây nhất, Chính phủ phê duyệt đề xuất của Bộ Tài chính về giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng của COVID-19.

MỚI - NÓNG