Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Đẩy nhanh tiến độ, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh CP
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh CP
TPO - Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu ngành Kiểm sát chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt.

Ngày 29/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trong năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ tham nhũng, kinh tế lớn, như vụ Hà Văn Thắm, vụ Phạm Công Danh, vụ Giang Kim Đạt... Đẩy mạnh tiến độ điều tra giai đoạn II một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng để sớm đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Kết quả điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế thời gian qua được dư luận đồng tình ủng hộ, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được trong năm 2017, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Đây cũng là năm các cơ quan tư pháp, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân triển khai thi hành các đạo luật mới về tư pháp, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành Kiểm sát nhân dân chủ động nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, chức vụ, tội phạm kinh tế; đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh.

Ngành cần đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới. Ngành Kiểm sát chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt; bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, xử lý đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm, không làm oan, sai người vô tội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý ngành Kiểm sát nhân dân phải chú trọng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn; chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

MỚI - NÓNG