Có 11 kết quả :

Người truyền lửa Lịch sử nơi vùng cao

Người truyền lửa Lịch sử nơi vùng cao

TPO - Cô giáo dân tộc Mường Hà Thị Hội đã hiện thức hóa ước mở đứng trên bục giảng truyền dạy kiến thức cho các em học sinh trên quê nghèo Tân Sơn, Phú Thọ. Trong hành trình đó, cô đã bồi dưỡng được học sinh đạt học sinh giỏi môn Lịch sử đầu tiên của trường từ khi thành lập…  
TNV tham gia gặt lúa cùng người dân

Thanh niên Canada ba cùng ở bản Mường

TP - Nhiều thanh niên Canada lần đầu tiên đến Việt Nam với nhiều bỡ ngỡ, nhưng sau một thời gian, các bạn đã hòa nhập cùng cuộc sống người dân xã Yên Mông (thành phố Hòa Bình). Nhiều bạn đã có thể giao tiếp bằng tiếng Việt.