Có 1 kết quả :

Chủ tịch Quốc hội thăm các chức sắc, tăng ni TPHCM

Chủ tịch Quốc hội thăm các chức sắc, tăng ni TPHCM

TPO - Bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Giáo hội Phật giáo đối với khối đại đoàn kết dân tộc và sự nghiệp phát triển của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Giáo hội Phật giáo đã luôn luôn đồng hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với phương châm tốt đạo - đẹp đời.