Đại hội Đoàn cơ sở Lữ đoàn 406

Đại hội Đoàn cơ sở Lữ đoàn 406
TP - Là đại hội được chỉ đạo làm trước rút kinh nghiệm ở Quân khu 2, Đại hội Đoàn cơ sở Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 406 nhiệm kỳ 2017-2022 đánh giá: Giai đoạn 2012-2017, tuổi trẻ Lữ đoàn đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ trước đề ra.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Lữ đoàn đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển, xung kích xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Lữ đoàn tập trung thực hiện 3 đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ cho  cán bộ, ĐVTN; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy - rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và luật lệ an toàn giao thông trong cán bộ Đoàn, ĐVTN; nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên đạt hiệu quả cao.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm