Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng thời gian chất vấn

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng thời gian chất vấn
TP - Ngày 13/10, Văn phòng Quốc hội (QH) đã trình Ủy ban Thường vụ QH dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII. Kỳ họp thứ 10 này sẽ khai mạc ngày 20/10 và bế mạc ngày 28/11. Tại kỳ họp này, QH sẽ thông qua 22 dự án luật và dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật cùng các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc, phần lớn các nội dung của kỳ họp đã được Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến trước kỳ họp một tháng. Tuy nhiên, đến nay số lượng tài liệu gửi đến ĐBQH còn hạn chế với 6/58 đầu mục báo cáo, 2/30 dự án luật, nghị quyết. 

Trong 18 dự án luật trình QH thông qua cũng chỉ có 13 dự án đã được gửi xin ý kiến. Theo ông Phúc, qua lấy ý kiến, nhiều ĐBQH đã đề nghị tăng thời gian chất vấn các thành viên Chính phủ từ 2,5 lên 3,5 ngày, đồng thời giảm thời gian thảo luận một số dự án luật.

MỚI - NÓNG