Đại biểu Đại hội Sinh viên Việt Nam trẻ trung, năng động

TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 có 690 đại biểu trong nước và ngoài nước tham dự. Trẻ trung, năng động và bản lĩnh là ấn tượng chung về các đại biểu.
Đại biểu Đại hội Sinh viên Việt Nam trẻ trung, năng động ảnh 1 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô, từ ngày 9-11/12.
Đại biểu Đại hội Sinh viên Việt Nam trẻ trung, năng động ảnh 2 Đại hội có 690 đại biểu trong nước và ngoài nước tham dự. Một trong những ấn tượng nổi bật về Đại hội chính là sự trẻ trung, năng động và bản lĩnh là ấn tượng chung về các đại biểu
Đại biểu Đại hội Sinh viên Việt Nam trẻ trung, năng động ảnh 3 Cùng ngắm một số hình ảnh trẻ trung, tự tin của đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần X
Đại biểu Đại hội Sinh viên Việt Nam trẻ trung, năng động ảnh 4
Đại biểu Đại hội Sinh viên Việt Nam trẻ trung, năng động ảnh 5
Đại biểu Đại hội Sinh viên Việt Nam trẻ trung, năng động ảnh 6
Đại biểu Đại hội Sinh viên Việt Nam trẻ trung, năng động ảnh 7
Đại biểu Đại hội Sinh viên Việt Nam trẻ trung, năng động ảnh 8
Đại biểu Đại hội Sinh viên Việt Nam trẻ trung, năng động ảnh 9
Đại biểu Đại hội Sinh viên Việt Nam trẻ trung, năng động ảnh 10
Đại biểu Đại hội Sinh viên Việt Nam trẻ trung, năng động ảnh 11
Đại biểu Đại hội Sinh viên Việt Nam trẻ trung, năng động ảnh 12