Cụ ông Sài Gòn 80 tuổi bổ củi, xách nước như thanh niên

Cụ ông Sài Gòn 80 tuổi bổ củi, xách nước như thanh niên
Tuổi đã cao nhưng ông Lê Văn Nô vẫn hàng ngày chặt củi, xách nước và bí quyết khỏe mạnh của ông là vô tư, không tính toán.
Theo VN Express
MỚI - NÓNG