Có 4 kết quả :

Du lịch tới Mỹ sinh con đang trở thành ngành nghề kinh doanh

Trung Quốc: Rủi ro từ việc 'sang Mỹ sinh con'

TP - Phía Trung Quốc thì cho rằng, mặc dù không vi phạm Hiến pháp Mỹ nhưng “sang Mỹ sinh con” ẩn chứa nhiều rỏi ro cực cao. Nhân dân Nhật báo (bản hải ngoại) đã chỉ ra những rủi ro đó là: rủi ro về y tế, rủi ro về tài chính và về sức khỏe.