Có 1 kết quả :

Cây cối cũng có ngôn ngữ riêng của mình để cảnh báo cho đồng loại.

Phát hiện mới: Các loài cỏ cây cũng biết 'nói'

TPO - Một nghiên cứu mới của giáo sư Andre Kessler thuộc Đại học Cornell (New York, Mỹ) đã phát hiện ra rằng, khi gặp nguy hiểm, loài cúc hoàng anh sẽ gửi đi những thông điệp cảnh báo bằng cách phát tán vào không khí các hóa chất được gọi là các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.