Cơ bản giảm xong gần 8 nghìn tỷ hỗ trợ DN từ Bảo hiểm thất nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Cơ bản giảm xong gần 8 nghìn tỷ hỗ trợ DN từ Bảo hiểm thất nghiệp
Sau 5 ngày triển khai, tới nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã cơ bản giảm xong mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng tới các doanh nghiệp (DN) được thụ hưởng, với số tiền giảm trên 7.600 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam cho biết, triển khai Nghị quyết 116 và Quyết định 28/2021 của Thủ tướng về hỗ trợ người lao động và DN bị ảnh hưởng COVID-19, tới hết ngày 5/10, đã cơ bản xong phần hỗ trợ DN.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã gửi thông báo giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng tới 381.925 DN với tổng số tiền trên 7.653 tỷ đồng. Tổng số lao động những DN này đang sử dụng là hơn 10,4 triệu người.

Với chính sách hỗ trợ bằng tiền từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tới người lao động, tới nay đã chuyển tổng cộng số tiền hơn 20,5 tỷ đồng tới 7.416 người lao động.

Trước đó, tại gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng, cộng đồng DN cũng được giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng, với số tiền đã giảm trên 4.300 tỷ đồng.

Như vậy, tới nay, riêng tiền đóng BHXH, các DN đã được giảm gần 12.000 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG