Chùa Hương vắng khách, hàng nghìn con đò phơi sương chờ khách

Hàng nghìn con đò nằm phơi sương phơi gió ở bến đò chùa Hương vì không có khách.

Có thể bạn quan tâm