Có 2 kết quả :

Quầy sách thời bao cấp hấp dẫn đông đảo người dân Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.

Độc, lạ chợ sách ở Đà Nẵng

TP - Độc giả Đà Nẵng không giấu được niềm vui khi tìm thấy những cuốn sách từ hàng chục năm trước ngay tại quầy sách thời bao cấp,  trong Phiên chợ sách đầu tiên của thành phố sông Hàn.