Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn ký Nghị quyết liên tịch phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2027

TPO - Sáng 16/12, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ký kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027.

Tại phiên thứ năm Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ký kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2027.

Quy chế phối hợp công tác gồm 11 điều, kèm theo Phụ lục Danh mục 45 nhiệm vụ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

Quy chế quy định về quan hệ phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn ký Nghị quyết liên tịch phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2027 ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ký kết Nghị quyết

Theo đó, Chính phủ và T.Ư Đoàn sẽ phối hợp về nhiều nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên. Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên.

Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng, triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi.

Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn ký Nghị quyết liên tịch phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2027 ảnh 2

Hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp

Theo nội dung quy chế phối hợp, Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, khuyến khích tinh thần hiếu học, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên; chăm lo, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tính sáng tạo không ngừng của thanh niên; phát huy tính tiên phong của thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

T.Ư Đoàn phối hợp triển khai hiệu quả Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tham gia vào việc giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp; tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn.

T.Ư Đoàn phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn ký Nghị quyết liên tịch phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2027 ảnh 3
Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn ký Nghị quyết liên tịch phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2027 ảnh 4
Tin liên quan