Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027

TPO - Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khoá XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, lần thứ nhất đã bầu anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XII.
Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1