Cắt giảm hàng loạt trưởng, phó phòng thuộc tỉnh ủy Vĩnh Phúc

TP - Với việc Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy Vĩnh Phúc dự kiến sẽ giảm 6 phòng, đơn vị, 6 chức danh trưởng phòng và một số chức danh phó phòng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa tổ chức cuộc họp cho ý kiến vào đề án thí điểm thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy.

Theo đề án, Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, sẽ giải thể và chuyển nhiệm vụ lái xe, tạp vụ, tài chính kế toán từ văn phòng các ban trực thuộc Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy.

Thực hiện đề án này sẽ giảm 6 phòng, đơn vị, 6 chức danh trưởng phòng và một số chức danh phó phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp các Ban Ðảng và Văn phòng Tỉnh ủy xác định rõ thời gian, lộ trình thực hiện đề án, đảm bảo đúng nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, thực hiện, chịu trách nhiệm chính.

MỚI - NÓNG