Cần tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tốt nhất nhiệm vụ của mình

TPO - Trao đổi tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo T.Ư về triển khai, thực hiện Nghị quyết 23 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị các chủ trương chính sách khi ban hành cần đảm bảo để các đơn vị trong khối dân vận phát huy tốt nhất nhiệm vụ của mình, trong đó có Đoàn Thanh niên.
Cần tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tốt nhất nhiệm vụ của mình ảnh 1
Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo T.Ư làm việc tại T.Ư Đoàn ngày 25/11.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo T.Ư triển khai, thực hiện Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa IX, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (Nghị quyết số 23) làm việc với T.Ư Đoàn để lấy ý kiến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23.

Tham gia buổi làm việc có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Cần tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tốt nhất nhiệm vụ của mình ảnh 2

Anh Nguyễn Ngọc Lương thông tin kết quả Đoàn Thanh niên thực hiện Nghị quyết 23

Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết: Trong giai đoạn 2003 – 2022, thông qua các phong trào, cuộc vận động, chương trình, Đoàn Thanh niên đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 23 khóa IX đối với các nội dung liên quan, phù hợp với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các hoạt động của Đoàn đã góp phần bồi đắp lòng yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của Đoàn cho đoàn viên, thanh niên; tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái; khắc phục tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Trong những nhiệm kỳ gần đây, Đoàn Thanh niên đã xác lập những giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới và cụ thể hóa bằng những tiêu chí, giá trị mang tính chất nền tảng, làm cơ sở định hướng để thanh niên phấn đấu, rèn luyện, thực hiện.

Đồng thời, các phong trào, chương trình của Đoàn đã đáp ứng sát nhu cầu của thanh niên và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, được thanh niên đón nhận, tham gia tích cực, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Lương cũng cho biết, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức; đối tượng tiếp cận được mở rộng trong nhiều lĩnh vực, địa bàn. Nội dung đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng phong phú có nhiều đổi mới, hướng tới nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phương thức đoàn kết, tập hợp rộng rãi các lực lượng thanh niên theo hướng đa dạng, thiết thực phù hợp với công cuộc đổi mới và nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên.

"Với phương châm Đoàn mạnh, Hội rộng, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tích cực triển khai các giải pháp hiệu quả trong các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên, hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên công nhân, thanh niên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, quan tâm tập hợp và hỗ trợ thanh niên yếu thế, dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước; kết nối, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực, văn nghệ sĩ trẻ và trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước tham gia các hoạt động Đoàn, Hội", anh Lương nói.

Cần tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tốt nhất nhiệm vụ của mình ảnh 3Cần tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tốt nhất nhiệm vụ của mình ảnh 4Cần tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tốt nhất nhiệm vụ của mình ảnh 5Cần tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tốt nhất nhiệm vụ của mình ảnh 6

Các đại biểu phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc.

Theo Báo cáo tổng kết, tỉ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được nâng cao theo từng giai đoạn. Cả nước hiện có hơn 5,6 triệu đoàn viên chiếm gần 25,5% so với số lượng thanh niên của cả nước. Từ năm 2003 – 2021, toàn Đoàn giới thiệu được hơn 4,8 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; trong đó có hơn 2,4 triệu đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú, đạt tỉ lệ 50,11%. Giai đoạn 2017 – 2022, cả nước có trên 9,9 triệu hội viên Hội LHTN Việt Nam, 2,3 triệu hội viên Hội Sinh viên Việt Nam, hơn 10 nghìn hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và hơn 82,6 nghìn hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Ngọc Lương đã nêu kiến nghị với Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc cần nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng thời, kiến nghị Chính phủ sớm thông qua các Đề án do T.Ư Đoàn chủ trì xây dựng thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 như: Đề án “thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng”; Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp”; Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam” giai đoạn 2022 – 2025; Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”.

Cần tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tốt nhất nhiệm vụ của mình ảnh 7

Anh Bùi Quang Huy trao đổi tại hội nghị.

Trao đổi tại buổi làm việc, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho rằng Nghị quyết 23 có đối tượng rất rộng, các đơn vị trong khối dân vận thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đã là thực hiện tốt Nghị quyết. Các chủ trương chính sách khi ban hành cần đảm bảo để các đơn vị trong khối phát huy tốt nhất nhiệm vụ của mình, trong đó có Đoàn thanh niên.

“Hiện Nghị định 45 đang gây khó cho việc thành lập tổ chức Hội Sinh viên, trong khi đây là tổ chức đã ra đời từ rất lâu và thể hiện rõ sứ mệnh của mình. Hay việc sáp nhập cũng làm mất đi các thiết chế hoạt động của Đoàn như cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi bị sáp nhập vào những nơi không đúng chức năng, nhiệm vụ. Việc nhập các chức danh ở cơ sở, khiến cho việc thiếu cán bộ, có khi Bí thư chi đoàn hơn 50 tuổi hoặc Chủ tịch Hội Phụ nữ là nam… Điều đó sẽ vô tình làm yếu đi tổ chức trong Khối dân vận”, anh Huy nói.

Anh Huy đề nghị, khi ban hành các chủ trương, chính sách, cần tạo điều kiện để tổ chức Đoàn thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ của mình.

Cần tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tốt nhất nhiệm vụ của mình ảnh 8

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá cao tổ chức Đoàn đã thực hiện Nghị quyết 23 với nhiều mô hình hay, sáng tạo; tích cực đổi mới nội phương thức hoạt động để đoàn kết tập hợp thanh niên.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến và tổng hợp các kiến nghị để đưa vào báo cáo của Đoàn khảo sát những nội dung phù hợp. Đồng thời, đề nghị tổ chức Đoàn cần có những kiến nghị cụ thể với Đảng, Nhà nước để ban hành những chính sách phù hợp với tình hình mới.

Tin liên quan