Quận Cầu Giấy:

Cải cách thủ tục hành chính, mở cửa chào đón nhà đầu tư các lĩnh vực

Quận Cầu Giấy đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính chào đón các nhà đầu tư
Quận Cầu Giấy đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính chào đón các nhà đầu tư
TP - Theo UBND quận Cầu Giấy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, quận đã đạt được kết quả toàn diện về tất cả các lĩnh vực. Phát huy những thành công đã có, trong năm 2020, quận Cầu Giấy phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư thuộc các lĩnh vực.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 2019

Theo báo cáo của UBND quận Cầu Giấy, trong năm 2019, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao; giáo dục và đào tạo tiếp tục được giữ vững nhóm đầu thành phố; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh trên các lĩnh vực, tạo sự kết nối giữa chính quyền - người dân - doanh nghiệp; quản lý đô thị được đẩy mạnh, công tác chỉnh trang đường phố, vệ sinh môi trường được duy trì; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng. Điểm nhấn nổi bật là đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Cải cách thủ tục hành chính, mở cửa chào đón nhà đầu tư các lĩnh vực ảnh 1 Công tác đảm bảo mỹ quan các khu đô thị, chung cư trên địa bàn luôn được quận Cầu Giấy đảm bảo

Năm 2019, quận giao 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện 08 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 07 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Đến nay quận có 16.052 doanh nghiệp (tăng 1.766 doanh nghiệp), 9.068 hộ kinh doanh cá thể, tăng 499 hộ kinh doanh. Trên địa bàn quận có 101 dự án, trong đó, thành phố giao 18 dự án; quận triển khai 83 dự án: 18 dự án chuẩn bị đầu tư, 21 dự án đang thực hiện đầu tư, 44 dự án đã hoàn thành. Đang triển khai một số dự án lớn như xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D26, D28, D30, D32, D34; Cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật hai bên hè tuyến đường Trần Đăng Ninh; tuyến phố Khúc Thừa Dụ; tuyến phố Trương Công Giai, Xây dựng trường mầm non tại ô đất NT-Khu Đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng; cải tạo đường, thoát nước các tuyến ngõ, chiếu sáng các tổ dân phố.

Quận cũng hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ các trường hợp khó khăn, vướng mắc liên quan tới việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp 116 GCN quyền sử dụng đất. Cùng với đó, thực hiện rà soát thực trạng việc đánh biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng theo quy định; cấp Giấy chứng nhận số nhà cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Cầu Giấy. Hoàn thành việc lập sơ đồ hệ thống giao thông trên địa bàn quận gắn với lập phương án đánh gắn mới, đánh gắn lại, sắp xếp lại biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng theo quy định; hoàn thành việc lập Bản đồ số nhà và tên đường/phố, ngõ, ngách, hẻm trên địa bàn quận...

Trong công tác Quản lý đô thị và trật tự xây dựng, các vấn đề dân sinh được quan tâm giải quyết từ đầu năm như cung cấp điện, nước sạch, vệ sinh môi trường, thoát nước đảm bảo phục vụ các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Hệ thống chiếu sáng được duy trì tốt. Thực hiện rà soát, thống kê hiện trạng hệ thống chiếu sáng để triển khai lắp đặt bổ sung mới hệ thống chiếu sáng ngõ xóm trên địa bàn 08 phường bằng công nghệ LED. Rà soát, thực hiện công tác cắt tỉa, chặt hạ cây xanh nặng tán, nguy hiểm có nguy cơ gãy, đổ mùa mưa bão trên địa bàn quận. Trật tự đô thị được duy trì thường xuyên, Ban Chỉ đạo 197 và các ngành tiếp tục tuyên truyền kết hợp kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, hè phố, các điểm trông giữ phương tiện, biển hiệu, bảng quảng cáo. Công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư tiếp tục được tăng cường. Trên địa bàn quận có 139 nhà chung cư (39 tòa nhà tái định cư, 92 chung cư thương mại, 08 chung cư nhà ở xã hội), trong đó 114 tòa đã thành lập Ban quản trị, phấn đấu hoàn thành việc thành lập Ban Quản trị đối với các tòa nhà chung cư đủ điều kiện trong năm 2019.

Tập trung hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 05 năm 2016 - 2020

UBND quận Cầu Giấy xác định, năm 2020 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và là năm cuối cùng thực hiện các chỉ tiêu Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Vì thế, quận tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp thành phố, Quận ủy và HĐND quận đề ra, trọng tâm là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Thành ủy, HĐND - UBND thành phố, Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận về phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và chương trình, kế hoạch 05 năm 2016 - 2020.

Quận xác định, đột phá trong cải cách hành chính, trong đó tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, xã hội như trường học, trạm y tế, đường giao thông. Cùng với đó, đảm bảo tốt các điều kiện dân sinh, giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn từ cơ sở. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức nhất là các nhóm ngành khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông, tài chính, dịch vụ,... Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2020; khuyến khích các hộ sản xuất kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp. Triển khai các hoạt động đối thoại với các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh bình đẳng. Xây dựng bản đồ thông tin kinh tế quận Cầu Giấy.

UBND quận cũng sẽ thực hiện các biện pháp, giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi ngân sách đúng luật, hiệu quả, kịp thời; giảm tỷ trọng chi thường xuyên dành nguồn chi đầu tư phát triển. Cố gắng hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện đầu tư các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm như Xây dựng đường nối từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng; Cải tạo đoạn đường nối từ đường Trung Yên 6 ra đường Nguyễn Khang; Xây dựng đường nối từ phố Trần Quốc Hoàn đến phố Nghĩa Tân; Cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang; Đường nối từ ngõ 86 phố Duy Tân đến đường Phạm Hùng; Các dự án cải tạo đường, thoát nước, hạ ngầm hệ thống cáp các tuyến ngõ; chiếu sáng ngõ xóm. Thực hiện đầu tư xây dựng trường học tại các ô đất D25*, B4, C9; Trường Tiểu học, THCS Nguyễn Viết Xuân; Hoàn thành chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng trường học tại ô đất A11, D27.

Quận phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch của thành phố về xây dựng dự án tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; Tăng cường kiểm tra, giám sát xây dựng theo giấy phép và quy hoạch, giải quyết dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng, đất đai còn tồn đọng. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong quản lý sử dụng nhà chung cư. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, mở rộng các tuyến phố đảm bảo vệ sinh môi trường 24/24h.

MỚI - NÓNG