Có 221 kết quả :

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Nâng cao quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh và Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Chiều 11/01/2018, tại Cần Thơ, Tổng cục An ninh và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.