Bộ trưởng Bộ Văn hóa: Yêu cầu kiểm tra cuộc thi người đẹp, người mẫu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng yêu cầu kiểm tra, theo dõi việc tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu. Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị số 274 ngày 23/9 về tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và các quy định pháp luật có liên quan.

Cục NTBD phải chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ được phân cấp theo quy định của pháp luật trong chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu, kiểm tra, theo dõi việc tổ chức các cuộc thi diễn ra nhiều vòng ở địa phương và ở những địa phương có nhiều cuộc thi, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức hoạt động chuyên môn, thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời (triển khai giải pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để gỡ bỏ, ngăn chặn...) đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu trên không gian mạng có vi phạm.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa: Yêu cầu kiểm tra cuộc thi người đẹp, người mẫu ảnh 1

Bộ VHTTDL đề nghị Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét lại hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể lễ giỗ bà Phi Yến. Ảnh: BARIAVUNGTAU.GOV.VN.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng giao Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các cuộc thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn. Các sở quản lý văn hóa phải tăng cường phối hợp trong quản lý đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu có quy mô lớn, có yếu tố nước ngoài, liên quan đến công tác dân tộc, bình đẳng giới, trẻ em, được tổ chức nhiều vòng ở nhiều địa phương.

Bộ VHTTDL yêu cầu các sở quản lý văn hóa thẩm định chặt chẽ hồ sơ (trong đó rà soát kỹ Đề án bảo đảm tính thống nhất, phù hợp thuần phong, mỹ tục của dân tộc, văn hóa truyền thống, phù hợp với lứa tuổi, giới tính và điều kiện thực tiễn của địa phương) trước khi tham mưu chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu. Sở chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi sau khi cấp văn bản chấp thuận, kiên quyết dừng cuộc thi người đẹp, người mẫu, chỉ đạo việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi trong trường hợp có vi phạm pháp luật.

Trong Chỉ thị số 274, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng giao nhiệm vụ cho các Cục Di sản văn hóa, Tổng cục Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, các sở quản lý văn hóa thực hiện nghiêm các quy định nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa, tổ chức lễ hội trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, khắc phục tình trạng “đứt gãy nguồn nhân lực du lịch”...

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa

Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu Cục Di sản văn hóa: Tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết, kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thẩm định chặt chẽ hồ sơ ghi danh di sản văn hóa phi vật thể theo thẩm quyền, phát huy vai trò của Hội đồng di sản quốc gia, Hội đồng khoa học về bảo tồn di tích, Hội đồng thẩm định hồ sơ ghi danh di sản văn hóa phi vật thể, tham mưu kiện toàn thành phần tham gia của các Hội đồng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tổ chức lễ hội trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí

Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu Cục Văn hóa cơ sở: Tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội.

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện trách nhiệm quản lý, tổ chức lễ hội theo phân cấp, chỉ đạo tổ chức lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Chú trọng công tác thẩm định cấp phép các triển lãm

Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: Tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 2/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật, Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/2/2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm.

Hướng dẫn về quản lý chuyên môn mỹ thuật đối với xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng bảo đảm chất lượng thẩm mỹ, nội dung tư tưởng, chú trọng công tác thẩm định cấp phép các triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, nâng cao vai trò của hội đồng nghệ thuật, thực hiện đúng quy trình, quy định, tăng cường hậu kiểm, nhất là với các triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh có nội dung phức tạp.

MỚI - NÓNG
Cấp phép khai quật khảo cổ đầm Nhà Mạc
Cấp phép khai quật khảo cổ đầm Nhà Mạc
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội khai quật khảo cổ tại đầm Nhà Mạc (xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).