Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
TPO - Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.  

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Quyết định số 1298/QĐ-TTg ngày 25/8/2020 điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối  (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018. Việc thành lập ủy ban nhằm để tách bạch giữa quản lý nhà nước và quản lý vốn. Mục tiêu của Uỷ ban đẩy mạnh cổ phần hóa dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch.

Hiện nay, ông Nguyễn Hoàng Anh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ủy ban có 3 Phó chủ tịch gồm: bà Nguyễn Thị Phú Hà, ông  Hồ Sỹ Hùng và ông Nguyễn Ngọc Cảnh.

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN ảnh 1 Ông Nguyễn Ngọc Cảnh.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, sinh năm 1972, tốt nghiệp Đại học và Thạc sỹ kinh tế Trường Đại học Birmingham (Vương quốc Anh); là chuyên viên cao cấp, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Cảnh từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước); Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh công tác tại Ngân hàng Nhà nước với chức vụ Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ hàm Vụ trưởng từ tháng 9/2012. Ông Cảnh được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối vào tháng 9-2014 và giữ chức vụ này từ đó đến nay.

MỚI - NÓNG