Bình Dương ngăn chặn tình trạng thông đồng, lợi ích nhóm trong đấu giá tài sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài việc đề nghị người đứng đầu các đơn vị, địa phương đề cao vai trò trách nhiệm, lãnh đạo, tỉnh Bình Dương còn yêu cầu ngăn chặn việc thông đồng, lợi ích nhóm trong hoạt động đấu giá tài sản giữa công ty mẹ và công ty con.

Ngày 9/8, UBND tỉnh Bình Dương ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương về việc nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản.

​Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các chỉ thị, công văn của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Bình Dương ngăn chặn tình trạng thông đồng, lợi ích nhóm trong đấu giá tài sản ảnh 1

Trong thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải đúng, đầy đủ các tiêu chí quy định, đảm bảo lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, khách quan trong việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, nhất là dự án có giá trị lớn. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thông báo công khai việc lựa chọn, công bố các thông tin liên quan đến việc đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản đấu giá trong việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Cần xác định giá khởi điểm, ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, phối hợp xây dựng quy chế cuộc đấu giá, giám sát quá trình bán hồ sơ, việc thực hiện các trình tự, thủ tục đấu giá tài sản… bảo đảm tính công khai, khách quan, minh bạch theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải thẩm tra, đánh giá các điều kiện của người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, nhất là về vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, phương án thực hiện dự án đầu tư.

Chỉ đạo người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá để kịp thời phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa các doanh nghiệp tham gia đấu giá với nhau như các doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con, doanh nghiệp tham gia đấu giá cùng do một người, nhóm người thành lập, nắm cổ phần chi phối.

MỚI - NÓNG