Bí thư Hà Nội yêu cầu giảm tối đa các cuộc họp

TPO - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, thời gian tới, thành phố sẽ ban hành văn bản chỉ đạo tới các các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch giảm tối đa các cuộc họp, giảm thời gian họp đảm bảo ngắn gọn mà vẫn đầy đủ, hiệu quả.

Chiều 10/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc hội nghị lần thứ 13, tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội.

Ông Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị cần bám sát Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để từ đó lan tỏa tới từng cơ quan, đơn vị và toàn hệ thống chính trị.

Trong việc tiếp tục công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu trước mắt, tập trung sắp xếp, kiện toàn các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; sắp xếp các đơn vị thuộc UBND thành phố; tổ chức lại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; sắp xếp tổ chức đảng trong đơn vị cấp 2 trực thuộc các sở, ngành Thành phố. Bên cạnh đó, tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính; xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên phù hợp với điều kiện, tình hình của Thành phố.

Ông Hải cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách đơn giản đến mức tối đa các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, coi trọng cải cách thủ tục trong nội bộ cơ quan hành chính Thành phố và cải cách công tác quản lý điều hành theo tinh thần “một việc-một đầu mối xuyên suốt”.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiểm tra việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thời gian tới, thành phố sẽ ban hành văn bản chỉ đạo tới các các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch giảm tối đa các cuộc họp, giảm thời gian họp đảm bảo ngắn gọn mà vẫn đầy đủ, hiệu quả.

Mới đây, góp ý tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, Bí thư Quận ủy Đống Đa Lê Tiến Nhật đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm hội họp để cơ sở tập trung xử lý công việc hiệu quả. Ông Nhật lấy ví dụ, nhiều trường hợp gửi giấy mời họp vào giữa tuần, thời điểm gấp 1 – 2 ngày, lãnh đạo quận không biết “đường nào mà lần”. Ông Nhật cũng đề nghị phải quán triệt công tác kiểm tra, giám sát đồng bộ, tránh trùng lặp, tiết kiệm thời gian tiếp các đoàn. “Tất nhiên kiểm tra giám sát là tốt, giúp anh em cơ sở biết cái nào tốt, cái nào chưa tốt để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nhưng mà vấn đề sao cho hợp lý. Thành ủy cần chỉ đạo thống nhất từ ủy ban kiểm tra, HĐND đến các cơ quan để đảm bảo đồng bộ”, ông Nhật nói.

 Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh cũng đề nghị giảm hội họp. Theo ông Minh, nhiều khi nhận được giấy mời họp, bản thân ông mất một tiếng để di chuyển lên, một tiếng để di chuyển về, trong khi họp chỉ 10 phút. Ông Minh kiến nghị, nếu các cuộc họp mà dưới cơ sở đã có ý kiến thống nhất thì nên để cho cơ sở góp ý kiến bằng văn bản báo cáo lên.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm