Bí thư Hà Nội: Đối thoại trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý về vấn đề tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Sáng 19/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020" chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ông Hải cho biết, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 của Đảng bộ Thành phố, trong đó, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một trong những mặt công tác, lãnh đạo chỉ đạo quan trọng, thu được những kết quả được Trung ương và nhân dân ghi nhận.

Tuy nhiên, ông Hải lưu ý, cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề hạn chế, thiếu sót để định hướng, quyết tâm triển khai khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Ông Hải cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường phối hợp giữa cơ quan nội chính đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xác minh, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn Thành phố.

Ban Nội chính phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát xây dựng và triển khai đề án đẩy mạnh việc phát hiện xử lý những lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tham nhũng, nhũng nhiễu trên địa bàn, cải cách hành chính hướng tới giảm tối đa việc tiếp xúc của cán bộ với công dân, giảm mạnh cơ chế xin - cho.

Năm 2019, Thành phố tập trung làm tốt công tác sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 115-KH/TU của Thành ủy về Tăng cường số lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản"; Sơ kết 3 năm Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 09-KH/TU của Thành ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện có hiệu quả các kết luận của các Đoàn công tác của Ban chỉ đạo TW về PCTN về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm và về kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế cũng như thực hiện các kết luận của các đoàn kiểm tra, thanh tra của Thành phố.

Ông Hải lưu ý vấn đề tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp, trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

MỚI - NÓNG