Có 2 kết quả :

Kiếp sau em sẽ làm chồng...

Kiếp sau em sẽ làm chồng...

Đôi khi em thấy buồn khi anh nói với mẹ và các anh chị rằng ở nhà mình có đến mấy người bày biện nhưng chỉ có một người dọn dẹp. Điều đó có thể đúng cách đây mười, mười lăm năm. Bây giờ thì họa hoằn lắm anh mới làm mà cũng chỉ dọn dẹp loanh quanh bàn làm việc của mình thì hà cớ gì lại bêu riếu em như thế?