Có 7 kết quả :

Bé Hải An bên mẹ những ngày còn khỏe mạnh. Ảnh do gia đình cung cấp.

Sáng mãi đôi mắt Hải An

TP - Sự ra đi của bé Hải An (7 tuổi, 3 tháng) như một thiên sứ cất cao đôi cánh về với trời cao. An đã nhường lại ánh sáng cho những mảnh đời kém may mắn khi giác mạc của em hiến tặng vừa ghép thành công cho 2 bệnh nhân.