Bài 3: Những 'thấu ngộ' của Đặng Lê Nguyên Vũ

Bài 3: Những 'thấu ngộ' của Đặng Lê Nguyên Vũ ảnh 1
Bài 3: Những 'thấu ngộ' của Đặng Lê Nguyên Vũ ảnh 2

Theo tài liệu “Một Thế Giới” nhận được, sau nhiều năm bị thôi thúc bởi những câu hỏi nhân sinh khôn nguôi, ở ẩn trong Nhà hang, vị Chủ tịch Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên Legend đã dồn sức nghiên cứu và ngộ ra những gì?

• Sự thấu ngộ về bản chất và cội nguồn Vũ trụ.

• Sự thấu ngộ vĩ đại về bản thân - bản thể con người.

• Sự thấu ngộ vĩ đại về sự tiến hóa của xã hội loài người.

• Sự thấu ngộ vĩ đại về nguyên lý vận hành của mọi sự sống và cách sắp đặt trật tự của mọi sự sống cũng như phương tiện - phương thức để sống sao cho đúng.

• Hai Thiên mệnh vĩ đại hợp nhất.

• Thiện Minh triết và Thiền Minh triết mặc khải của Đấng tối cao tạo hóa.

• Đạo Trường Xuân - Trường Thọ mặc khải của Đấng tối cao tạo hóa.

• Đạo làm giàu và thành công toàn diện mặc khải của Đấng tối cao tạo hóa.

• Đạo trị quốc an bang mặc khải của Đấng tối cao tạo hóa.

• Thông điệp của Đấng tối cao cho nhân loại trong kỷ nguyên mới.

(“Một Thế Giới“ xin trích những ý lớn gần gũi đời sống và mối quan tâm của bạn đọc):

Bài 3: Những 'thấu ngộ' của Đặng Lê Nguyên Vũ ảnh 3

Trong phần này, tác giả Đặng Lê Nguyên Vũ nói về “sự thấu ngộ nguyên lý vận hành của mọi sự sống cũng như phương tiện - phương thức để sống sao cho đúng”.

“Thiện đạo” để sống sao cho đúng bao gồm 3 trụ cột:

• Một là cột trụ “Thiện Minh triết” có 5 cấp độ: Cái thiện của Nhân Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Tuy nhiên, chỉ có cái Thiện Minh triết toàn vẹn bao gồm cả 5 cái trên là cái Thiện “đau nỗi đau của toàn thiên hạ, lo nỗi lo của toàn thiên hạ, vui niềm vui hòa cùng toàn thiên hạ”.

• Hai là cột trụ “Thiền Minh triết” là Thiền tổng hợp, Thiền Minh triết, Thiền Mặc khải.

• Ba là cột trụ khoa học và nghệ thuật “sống Minh triết”. Bao gồm 3 đạo: Đạo làm giàu toàn diện. Đạo trị quốc. Đạo Trường Xuân - Trường Thọ. Các đạo này hoàn toàn tương quan tương thích và đồng bộ với Thiền Minh triết và Thiện Minh triết thành một tổng thể đồng nhất, nhất quán và hợp nhất của Thiên đạo.

Bài 3: Những 'thấu ngộ' của Đặng Lê Nguyên Vũ ảnh 4

Tác giả đưa ra “Công thức làm giàu Minh triết” tổng quát:

1. Phải có khát vọng - chí hướng làm giàu Minh triết.

2. Phải biết học, hiểu biết tri thức và động lực làm giàu Minh triết toàn diện.

3. Phải có ý tưởng - sách lược làm giàu Minh triết toàn diện.

4. Phải có mô hình làm giàu Minh triết toàn diện trên nền tảng của Tinh thần Khoa học - Đạo đức Thiện lành. Cái đẹp - Tính khoa học hiệu dụng toàn diện (trong phần này có một số mô hình cụ thể)

5. Phải biết tổ chức cuộc sống Minh triết trong mọi cảnh giới ăn, mặc, ở, sắp đặt nhà cửa cho tới tu dưỡng, làm việc, sáng tạo, thụ hưởng, giải trí.

6. Phải biết quản lý tài chính cá nhân, tài chính hộ gia đình. Từ đó mở rộng ra cách thức quản lý tài chính trong mọi lĩnh vực, làm tiền để thấu hiểu cho khoa học về tiền, tài chính vĩ mô.

7. Phẩm hạnh - phẩm tính, năng lực thực thi con người làm giàu Minh triết toàn diện: Nhiều con người trong một con người.

8. Thực hành Đạo Trường Xuân - Trường Thọ: Làm giàu thể chất.

9. Thực hành Thiền Minh triết và Thiện Minh triết: Làm giàu tinh thần.

Bài 3: Những 'thấu ngộ' của Đặng Lê Nguyên Vũ ảnh 5

Tác giả đưa ra “Công thức làm giàu vật chất rút gọn” gồm 5 yếu tố: Khát vọng làm giàu, tri thức làm giàu, sách lược làm giàu, mô hình làm giàu, phẩm tính phẩm hạnh, năng lực thực thi làm giàu.

Có hẳn một phần “Chuẩn bị hạ tầng cần thiết hỗ trợ cho việc làm giàu toàn diện, làm giàu Minh triết” bao gồm:

1. Hạ tầng cứng (phải biến Khởi nghiệp Minh triết - Làm giàu toàn diện Minh triết thành Quốc sách với hệ thống cơ chế chính sách và đầu tư hạ tầng công thành sách lược và cương lĩnh hành động của các định chế toàn cầu, các liên minh khu vực toàn cầu và khu vực...).

2. Hạ tầng mềm (là hạ tầng tư duy, học thuật, giáo dưỡng và giáo dục toàn diện để truyền thông, đào tạo, lập trình...)

Hạ tầng mềm cũng chính là nền Giáo dục - giáo dưỡng Minh triết bao gồm 12 môn học nền tảng: 4 môn Khoa học trụ cột là khoa học vật lý, khoa học tâm lý, khoa học về tiền, khoa học năng lượng sống toàn diện. Cho tới có cả Nhân sinh quan Minh triết, Địa sinh quan Minh triết, Vũ trụ quan Minh triết.

3. Hạ tầng Kinh - Tài (Hỗ trợ về vốn, và cách tiếp cận thiện lành Minh triết... Hạ tầng Kinh Tài cũng chính là việc trở thành bậc thầy trong khoa học về tiền, xác lập được vai trò là trung tâm tài chính Minh triết mới của Thế giới).

4. Hạ tầng công nghệ: Hỗ trợ thiết bị công nghệ... và cốt lõi là sự hợp nhất của trí thông minh Nhân loại, trí thông minh nhân tạo với trí thông minh của Vũ trụ thông qua việc trở thành Trung tâm công nghệ tích hợp toàn cầu...

Bài 3: Những 'thấu ngộ' của Đặng Lê Nguyên Vũ ảnh 6

* Nhìn chung lại, những “thấu ngộ” của Đặng Lê Nguyên Vũ cần được xem xét, đánh giá bởi các nhà nghiên cứu để xác định tính khoa học và thực tiễn. Nhưng nó toát lên một khao khát cháy bỏng muốn cống hiến những gì tác giả cho là đúng đắn và có cái nhìn rất nhân văn, đậm tình yêu với đất nước và con người.

Có phải đó cũng chính là hai nét tính cách lớn đã làm nên thành công của một người trẻ tuổi tài năng, cháy bỏng nhiệt huyết làm nên thương hiệu Quốc gia “Go global” ra với toàn cầu. Hai nét tính cách ấy đã khiến anh sống trong tình yêu mến của công chúng, đó là: Nghĩ lớn và Thiện lành.