Ba triệu USD ứng phó với Biến đổi khí hậu

Ba triệu USD ứng phó với Biến đổi khí hậu
TP - Ngày 17/4 tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Bộ Công Thương tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu”.

> Ứng phó biến đổi khí hậu từ… bóng đèn
> Hàng nghìn bạn trẻ hưởng ứng 'Giờ Trái đất'

Theo đó 3,05 triệu USD sẽ được dùng trong thời gian 2013 đến năm 2016 với mục tiêu nâng cao nhận thức và năng lực cho các nhà hoạch định chính sách trong và ngoài Bộ Công Thương.

Trên cơ sở đó đưa ra các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, khai thác các cơ hội thương mại xanh để thúc đẩy thị trường sản xuất bền vững trong các ngành công nghiệp, thương mại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG