Có 1 kết quả :

Xuất khẩu năm 2019 về đích ngoạn mụcẢnh: hồng vĩnh

Xuất khẩu năm 2020: Cách nào để đạt 300 tỷ USD?

TP - 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm, 10 năm tiếp theo. Đây cũng là năm cả nước tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn. Tuy nhiên, tình hình khu vực, thế giới dự báo tiếp tục có những biến động khó lường. Do đó, Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng tâm thế...