Xuất hiện máy bay Trung Quốc trên vùng giàn khoan HD981

Xuất hiện máy bay Trung Quốc trên vùng giàn khoan HD981
Ngày 12/5/2014, các tàu hải cảnh, hải giám Trung Quốc với số lượng đông, lượng giãn nước lớn, có cả tàu chiến và máy bay hỗ trợ đã tấn công tàu kiểm ngư của Việt Nam. Tàu Việt Nam đã đáp trả thích đáng.
Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG