Có 13 kết quả :

Từ nay, các doanh nghiệp taxi công nghệ sẽ phải đăng ký hoạt động vận tải và áp dụng điều kiện kinh doanh như taxi truyền thống, hoặc chỉ cung cấp phần mềm không được can thiệp vào hoạt động kinh doanh vận tải.

'Cuộc chiến' taxi truyền thống và công nghệ khép lại từ hôm nay

TPO - Từ hôm nay (1/4), với Nghị định 10/2020 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực, sẽ chính thức khép lại “cuộc chiến” về loại hình vận tải, điều kiện kinh doanh giữa taxi truyền thống và xe công nghệ. Đồng thời, taxi không nhất thiết phải có hộp đèn (mào) trên nóc xe. Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng nạn “xe dù, bến cóc” sẽ được dẹp bỏ.