Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, có năng lực lãnh đạo

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc.
TPO - Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị. Do đó, Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, của đảng viên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh yêu cầu này tại buổi làm việc vào ngày 12/7 với Tỉnh ủy Ninh Thuận về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo Đoàn công tác về kết quả kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo tỉnh cho biết sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành 26/27 chỉ tiêu đề ra.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tốc độ tăng GRDP bình quân của tỉnh đạt 10,2%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng, tăng 2,17 lần so với năm 2015. Thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng, tăng bình quân 12,8%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng hơn 2,1 lần so với năm 2015...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động được tỉnh triển khai có hiệu quả, toàn tỉnh đã giảm được 48 đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản 10% công chức, 10,6% viên chức; sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các sở, ban, ngành, đoàn thể giảm được 105 phòng và 255 lãnh đạo cấp phòng.

Về việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, trách nhiệm trong công tác triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, từ tổ chức cơ sở đảng đến Đảng bộ cấp huyện đều đủ điều kiện tổ chức đại hội. Đến nay, đại hội cấp cơ sở và một số Đảng bộ cấp huyện cơ bản thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV bảo đảm theo kế hoạch.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong bối cảnh khó khăn do thiên tai hạn hán, đại dịch COVID-19 tác động nhưng trong 6 tháng đầu năm 2020, Ninh Thuận đạt được mức tăng trưởng 8,46%, là mức khá so với mức bình quân chung của cả nước…

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn tỉnh được chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ được phát huy cao độ. Tinh thần phê bình và tự phê bình được thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư lưu ý tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị hơn nữa để thực hiện và biến khát vọng của tỉnh sớm trở thành hiện thực. Thực tế dư địa phát triển của tỉnh còn khá nhiều, do đó tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch; có cơ chế, chính sách hợp lý và đúng quy định để thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào phát triển các nhóm ngành mà tỉnh xác định là trụ cột.

Bên cạnh đó, tỉnh phải chú trọng đầu tư thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm chăm lo và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời tận dụng tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư; tạo cầu nối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao để nâng cao thu nhập, cải thiện hơn nữa đời sống của người dân.

Về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng mong muốn tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và quyết tâm tạo sự thống nhất cao trong hành động để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị. Do đó, Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, của đảng viên. Ngoài ra Ninh Thuận phải xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

Để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV diễn ra thành công tốt đẹp, Tỉnh ủy Ninh Thuận cần gấp rút chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội an toàn, theo đúng quy định của Đảng; đặc biệt chú trọng xây dựng cấp ủy khóa mới đáp ứng yêu cầu về chính trị, đạo đức, năng lực, có tài, có tầm, có năng lực tổ chức thực hiện…

MỚI - NÓNG