Có 25 kết quả :

Trấn Thành rời ghế nóng game show

Trấn Thành rời ghế nóng game show

TPO - Nhà sản xuất cho biết Trấn Thành rời game show do bận lịch trình riêng. MC Đại Nghĩa - người thay vị trí của Trấn Thành - nói việc bị thay thế ở chương trình truyền hình là điều bình thường.