Vĩnh Phúc ưu tiên triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang cho biết , tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và đã sẵn sàng nguồn lực để triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số. Trong năm 2022, Vĩnh Phúc sẽ ban hành các cơ chế chính sách cụ thể liên quan tới chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số

Thông tin trên được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc nêu tại phiên họp trực tuyến triển khai Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì, cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Tại phiên họp, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số công bố quyết định thành lập và đề xuất Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022. Theo đó, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số được kiện toàn và đổi tên từ Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử theo Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Vĩnh Phúc ưu tiên triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 ảnh 1

Theo dự thảo đề xuất Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022, Ủy ban sẽ triển khai 18 nhiệm vụ đột phá, đề xuất ưu tiên nguồn lực triển khai, trong đó, nhiệm vụ phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng toàn dân được xác định là điều kiện tiên quyết cho mọi hoạt động chuyển đổi số. Mục tiêu đến hết năm 2022, tối thiểu 70% hộ gia đình có cáp quang, phủ sóng băng rộng di động tới 100% thôn/bản, số thuê bao băng rộng di động/100 dân đạt tối thiểu 85 thuê bao. Để triển khai tốt 18 nhiệm vụ đột phá trong năm 2022, dự thảo Kế hoạch đề xuất 5 chính sách về đào tạo, đào tạo lại nhân lực; phân bổ kinh phí; quản lý kinh phí chi cho chuyển đổi số; kiện toàn tổ chức, bộ máy, mạng lưới đến cấp cơ sở; chính sách dữ liệu.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, các địa phương và một số doanh nghiệp đã trao đổi, thông tin sâu hơn về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, những thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Vĩnh Phúc ưu tiên triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 ảnh 2

Phát biểu tham luận tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và đã sẵn sàng nguồn lực để triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số. Trong năm 2022, Vĩnh Phúc sẽ ban hành các cơ chế chính sách cụ thể liên quan tới chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đồng chí Vũ Chí Giang đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cử chuyên gia hỗ trợ, giúp tỉnh xác định nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn đầu để triển khai chuyển đổi số bài bản, hiệu quả.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cần thống nhất về nhận thức chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, xu hướng toàn cầu, có tác động đến tất cả các ngành, địa phương và từng người dân; cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể để thực hiện chuyển đổi số; có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, cách làm phù hợp với thực tế khách quan; có đầu tư thích đáng cho công tác nhân lực, quản trị, cơ sở hạ tầng. Đẩy mạnh hợp tác công tư, sử dụng nguồn đầu tư công và kích hoạt các nguồn lực khác để thực hiện chuyển đổi số. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra để tạo hiệu quả trong triển khai hoạt động, đồng thời, đẩy mạnh truyền thông tạo sự hưởng ứng đồng thuận trong thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, các bộ ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nhiệm vụ chuyển đổi số, nhất là người đứng đầu; quan tâm tới nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện thể chế, chính sách; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu; triển khai chương trình phát triển công dân số; đặt quan điểm vì lợi ích quốc gia dân tộc lên trên để tích cực thực hiện hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, tạo bước đột phá trong thực hiện chuyển đổi số năm 2022.

Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số trong năm 2022, có kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động cụ thể, chi tiết. Các bộ, ngành thành viên, các địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo; bám sát kế hoạch chung để cụ thể hóa theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng các tiêu chí quan trọng, lượng hóa cụ thể để ưu tiên triển khai chuyển đổi số. Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, rà soát, đánh giá mức độ số hóa chụ thể ở cơ quan, đơn vị; rà soát tỷ lệ cán bộ đang sử dụng điện thoại thông minh; đi đầu thí điểm ứng dụng họp trưc tuyến giữa các thành viên Ban Chỉ đạo.

MỚI - NÓNG