Có 2 kết quả :

Xe múc, xe đào đang “tác nghiệp” không phép dưới đường dây thông tin tín hiệu của ngành đường sắt.

Xới nát hành lang thông tin tín hiệu đường sắt

TP - Mặc dù không được bất kỳ cấp có thẩm quyền nào phê duyệt đầu tư cải tạo hành lang thông tin tín hiệu (TTTH) đường sắt, một doanh nghiệp đóng tại tỉnh TT-Huế lại tự ý bóc phong hóa, múc đất chở ra khỏi tuyến đường dây thông tin tín hiệu, gây nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn chạy tàu qua tỉnh này.