Vì COVID-19, trường đại học cho sinh viên bảo vệ khóa luận trực tuyến

Vì COVID-19, trường đại học cho sinh viên bảo vệ khóa luận trực tuyến
TPO - Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc Gia Hà Nội) vừa thông báo sẽ tổ chức cho sinh viên nộp và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến.  

Công văn mới nhất của trường nêu rõ, việc kiểm tra đánh giá, trưởng các khoa và bộ môn tổ chức trao đổi và thống nhất hình thức phù hợp với tình hình dạy học cho từng học phần do đơn vị phụ trách. Song các hình thức kiểm tra đánh giá cần đảm bảo nguyên tắc nghiêm túc, đánh giá đúng các chuẩn đầu ra theo quy định của học phần, tránh gây áp lực quá mức cho sinh viên.

Trường ĐH Ngoại ngữ cũng hướng dẫn về công tác chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên năm cuối. Theo đó, nhà trường cho biết các hoạt động sinh viên nộp khóa luận và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Sinh viên sẽ nộp bản mềm khoá luận chính thức cho các khoa đào tạo trước ngày 9/5. Khoa tổ chức bảo vệ khóa luận trực tuyến từ ngày 18 đến 22/5.

Ngoài ra, hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ đã đề nghị các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc trường tiếp tục thực hiện hình thức dạy - học trực tuyến trong giai đoạn từ ngày 30/3 đến 10/5 (thời điểm kết thúc học kỳ II năm học 2019-2020).

MỚI - NÓNG