Vẫn kém Vedan

Vẫn kém Vedan
TP - Bớ ông Ba thi đua, kíp mau đưa mẫu khai xin khen thưởng ra đây, tui đề nghị tuyên dương thằng Hai nhà tui.

- Ủa, có chi mà ồn vậy Tư Mập. Thằng Hai nhà ông đánh người túa lua thì khen thưởng nỗi chi?

- Sau khi bị cảnh cáo, hắn có đánh nữa không? Không, đúng không? Hắn nộp phạt hành chính vì gây rối rồi, đúng không? Hắn chỉ chưa chịu bồi thường cho người bị đánh thôi, đúng không?

- Đúng.

- Vầy thì hắn kém chi Công ty kia? Nhựt trình đăng Công ty này được vinh danh vì sức khỏe cộng đồng thì cớ chi  thằng Hai nhà tui lại không được tuyên dương?

- Ủa, Tư Mập biết đọc báo từ hồi nào vậy. Nhưng đọc thì phải đọc cho kỹ nghen, rồi phải nghĩ nữa. Tôi hỏi ông, vậy thằng Hai nhà ông có tiền tài trợ cho hội đồng xét tuyên dương không?

- Ờ, ờ… Tui thôi, tui thôi… 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm