Tỷ giá tăng thêm 1%

Tỷ giá tăng thêm 1%
TPO - Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết từ ngày 19/6, tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và đôla Mỹ chính thức được điều chỉnh tăng.

Theo đó, tỷ giá từ mức 21.036 đồng lên 21.246 đồng/đô la. Đây là lần điều chỉnh tỷ giá đầu tiên sau khi được neo ở mức 21.036 đồng/đô la trong suốt một năm qua.

Với mức điều chỉnh này, các ngân hàng được áp dụng giá mua bán thấp nhất ở 21.034 đồng và cao nhất không quá 21.458 đồng/đô la.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc điều chỉnh tỷ giá nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết 01.

Theo đó, NHNN có nhiệm vụ điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, thị trường tiền tệ, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.

Việc điều chỉnh tỷ giá để góp phần hỗ trợ xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu đề ra.

MỚI - NÓNG