Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành tuyên giáo:

Tuần năm, 2.232 người trả lời đúng đáp án

Tuần năm, 2.232 người trả lời đúng đáp án
TP - Nguyễn Đức Thỏa (Lớp CĐ Khai thác A - K51, Trường ĐH Mỏ - Địa chất) đoạt giải nhất cuộc thi tuần thứ 5 với dự đoán gần nhất số người trả lời đúng.

Tạ Thị Quế (Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khoẻ Vĩnh Long,   TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long) - giải nhì và Nguyễn Văn Quân K42 C4, Trường Đại học Thương mại - giải ba. Đáp án đúng tuần thứ 5 (Từ ngày 01 đến 08/9/2009): Câu 1. Luật Giáo dục (2005); Câu 2. 1/12/1959; Câu 3. Nhân dân.

Câu hỏi cuộc thi tuần thứ sáu (từ 10h ngày 8 đến 10 giờ ngày 15/9/2009):

Câu 1: Nghị quyết của Ban Bí thư khóa II, ngày 1/12/1959 về việc hợp nhất hai Ban Tuyên huấn và Văn giáo có ghi “Ban Tuyên giáo Trung ương là một cơ quan có trách nhiệm giúp (…) nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện đường lối, phương châm và chính sách lớn về mọi mặt công tác tuyên truyền, huấn luyện, báo chí, xuất bản, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, y tế và thể dục thể thao”.

Hãy điền vào dấu (…) một trong các phương án sau đây? (a – Bộ Chính trị; b- Ban Bí thư; c- Trung ương Đảng; d- Đảng).

Câu 2: “Trước hết, chúng ta cần nhận rõ: Toàn Đảng phải làm công tác tư tưởng, toàn Đảng phải làm công tác tuyên truyền. Vì công tác chính trị, công tác tư tưởng là linh hồn của mọi công tác, không những nó nhằm phục vụ những nhiệm vụ cụ thể trước mắt mà còn nhằm cải tiến bộ mặt tinh thần của toàn thể xã hội của hàng chục triệu con người”.

Câu nói trên là của đồng chí lãnh đạo nào dưới đây? (a- Trường Chinh; b- Lê Duẩn; c- Nguyễn Văn Linh; d- Lê Khả Phiêu).

Câu 3: Đại hội nào của Đảng đã xác định “Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo được xem là quốc sách hàng đầu”? (a- Đại hội IV; b- Đại hội V; c- Đại hội VI; d- Đại hội VII). 

MỚI - NÓNG