Có 3 kết quả :

Tòa Tối cao cho phép bắn chết con hổ trong trường hợp các biện pháp khác thất bại

Ấn Độ dùng nước hoa để 'thu hút' hổ cái ăn thịt người

TPO - Con hổ ăn thịt người có thích nước hoa không? Chính quyền Ấn Độ sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên. Trong suốt sáu tháng qua, các nhân viên kiểm lâm vùng Pandharkawad, một nơi ẩm ướt và rậm rạp ở miền trung Ấn Độ đã cố tìm bắt một con hổ cái xảo quyệt được cho là đã giết chết 13 người.